VÝVOJ DVOUTÝDENNÍ REPO SAZBY ČNB

15.11.2017 | Autor: jmkomfort, kategorie: Ještě něco navíc | 812 zhlédnutí

Vývoj dvoutýdenní repo sazby ČNB

Obecně je repo-sazba úrokem, za který naše centrální banka od komerčních bank odkupuje jimi eskontované směnky.

Reposazba vyhlašovaná ČNB je ale také důležitá pro stanovení úroků z prodlení u daní splatných od roku 2007. K hodnotě repo sazby platné na počátku kalendářního pololetí se přičte 14 %. Blíže viz § 252 a § 253 zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád.

V případě posečkání daňového nedoplatku podle § 157 DŘ se k repo sazbě přičítá 7 %.

Zde je i vysvětlení, proč tato sazba nemohla býti nulová. Dlužníci by měli pré.

Aktuální repo sazba ČNB a přehled vývoje od roku 2005:

od

do

Sazba

2018

  (?) 1,50 - 2,00 (?)

2.11.2017

  0,25%

2.11.2012

1.11.2017

0,05%

1.10.2012

1.11.2012

0,25%

29.6.2012

 30.9.2012

0,50%

7.5.2010

 28.6.2012

0,75%

17.12.2009

6.5.2010

1,00%

7.8.2009

 16.12.2009

1,25%

11.5.2009

 6.8.2009

1,50%

6.2.2009

10.5.2009

1,75%

18.12.2008

 5.2.2009

2,25%

7.11.2008

17.12.2008

2,75%

8.8.2008

 6.11.2008

3,50%

8.2.2008

7.8.2008

3,75%

30.11.2007

7.2.2008

3,50%

31.8.2007

29.11.2007

3,25%

27.7.2007

30.8.2007

3,00%

1.6.2007

26.7.2007

2,75%

29.9.2006

31.5.2007

2,50%

28.7.2006

28.9.2006

2,25%

31.10.2005

27.7.2006

2,00%

29.4.2005

30.10.2005

1,75%

1.4.2005

28.4.2005

2,00%

28.1.2005

31.3.2005

2,25%