Tou nejdůležitější věcí u PENĚZ je udržování jejich stability.

Je třeba si vybrat mezi důvěrou v přirozenou stabilitu ZLATA, na straně jedné, a poctivostí a inteligenci členů vlády, na straně druhé.

Se vší úctou k těmto džentlmenům bych vám doporučoval, že dokud kapitalistický systém funguje, volte ZLATO.

George Bernard Shaw (26.7.1856 -  2.11.1950)