Jeden z bratrů Rothschildů prý v roce 1863 řekl:

„Ti, kteří chápou systém, budou tak zainteresovaní na vlastním zisku nebo závislí na prospěchu, který systém přináší, že z jejich řad nikdy opozice nevznikne.

Velká masa lidí, neschopná to mentálně pochopit, bude však své břemeno nést bez reptání.

Dokonce možná že ani nebudou tušit, že celý systém je nepřátelský jejich vlastním zájmům.“